zhe4 shi4 tian1fu4 shi4jie4
1
zhe4 shi4 tian1fu4 shi4jie4 ,
wo3men5 ce4er3 jing4 ting1 ,
yu3zhou4 chang4 ge1 , si4wei2 xiang3ying5
, xing1chen2 zuo4le4 tong2 sheng1 .
zhe4 shi4 tian1fu4 shi4jie4 ,
wo3 xin1 man3 you3 an1ning2 ,
huo1cao3 shu4mu4 , qiong2 cang1 bi2hai3 ,
shu4shuo1 tian1fu4 qi2 neng2 !
2
zhe4 shi4 tian1fu4 shi4jie4 ,
qun2 niao3 huan1 chang4 qi2 ming2 ,
qing1chen2 ming2liang4 , bai3 hua1 mei3li4 ,
zheng4ming2 chuang4zao4 jing1shen1 .
zhe4 shi4 tian1fu4 shi4jie4 ,
ta1 ai4 pu3ji2 wan4qian1 ,
feng1 chui1 cao3 sheng1 , zhi1 ta1 jing1guo4 ,
su2chu4 neng2 ting1 ta1 yan2 .
3
zhe4 shi4 tian1fu4 shi4jie4 ,
jiao4 wo3 bu4ke3 yi2 wang4 ,
hei1an4 shi4li4 sui1ran2 chang1kuang2 ,
tian1fu4 que4 reng2 zuo4 wang2 .
zhe4 shi4 tian1fu4 shi4jie4 ,
wo3 xin1 bu2bi4 you1shang1 ,
tian1fu4 shi4 wang2 , yu3zhou4 tong2 chang4 ,
ta1 zhi4 wan4guo2 wan4fang1 .