ye1su1 ai4 wo3
1
ye1su1 ai4 wo3 , wo3 zhi1dao5 ,
yin1 you3 sheng4jing1 gao4su5 wo3 ,
you4 xiao3 hai2tong2 ta1 mu4yang3 ,
ta1men5 ruan3ruo4 zhu3 gang1qiang2 .
2
ye1su1 ai4 wo3 yong3 bu4bian4 ,
sui1 wo3 ruan3ruo4 duo1 ji2bing4 ,
cong2 jin1 li2 zui4 de5:2:dei3 shi4fang4 ,
yin1 zhu3 ding1 si3 shi2jia4 shang4 .
3
ye1su1 ai4 wo3 she3 sheng1ming4 ,
jiang1 wo3 zui4e4 xi3 gan1jing5 ,
tian1tang2 en1 men2 wei4 wo3 kai1 ,
rang4 ta1 xiao3 hai2 zou3 jin4lai2 .
4
ye1su1 ai4 wo3 dao4 yong3yuan3 ,
yi4sheng1 dao4lu4 zhu3 pei2ban4 ,
zhu3 ji4 wei4 wo3 zui4 she3ming4 ,
huo2 zhe5 yuan4 rong2yao4 zhu3 ming2 .
0
zhu3 ye1su1 ai4 wo3 ,
zhu3 ye1su1 ai4 wo3 ,
zhu3 ye1su1 ai4 wo3 ,
you3 sheng4jing1 gao4su5 wo3 .