tian1fu4 shi4jie4 zhen1 mei3li4
1
qi2 chang4 ( mei3 jie2 chang4 wan2 zai4 chang4 )
yi1qie4 mei3li4 guang1ming2 wu4 ,
yi1qie4 huo2po5 sheng1ling2 ,
yi1qie4 cong1ming5 ke3ai4 wu4 ,
dou1 shi4 fu4 shou3 suo3 zao4 .
1
mei3 duo3 kai1fang4 de5 xiao3 hua1 ,
mei3 zhi3:1 chang4 ge1 xiao3niao3 ,
xian1ming2 yan2se4 xiao3 yu3yi4 ,
dou1 shi4 fu4 shou3 suo3 zao4 .
2
cang1 cui4 qing1 shan1 zai4 yuan3fang1 ,
liu2shui3 jiang1he2 yu1hui2 ,
zhao1:chao2:2 ri4 xi1yang2 xian3 hui1huang2 ,
man3 tian1 xuan4li4 can4lan4 .
3
dong1 ri4 xue3 hua1 man3 tian1 fei1 ,
xia4 ri4 ming2li4 tai4yang2 ,
qiu1tian1 xian1:3 guo3 man3 fang1 yuan2 ,
mei3 ke1 shi4 ta1 suo3 zao4 .
4
ta1 ci4 yan3jing5 shan4 guan1 shang3 ,
ci4 wo3 kou3she2 xuan1yang2 ,
quan2neng2 zhu3zai3 shi4 tian1fu4 ,
wan4wu4 shi4 ta1 suo3 zao4 .