tian1fu4 de5 sheng1yin1
1
shi4shang5 you3 xiao3niao3 chang4 ge1sheng1 ,
qing1 cui4 , kuai4le4 , dong4 ting1 ;
shi4shang5 you3 xi1jian4 liu2shui3 sheng1 ,
cong2cong2 zhang333:chang22 liu2 bu4 ting2 ;
huan2:hai2 you3 tian1shang4 hong1hong1 lei2sheng1 ,
shi3 ren2 dan3 zhan4 xin1 jing1 ;
ye3 you3 wei1feng1 qing1 chui1 shu4ye4 ,
fa1chu1 sha1 sha1 xiang3sheng1 .
2
shi4shang5 you3 mu3qin5 ci2ai4 sheng1 ,
fu3 wei4 ying1hai2 an1mian2 ;
yi4 you3 fu4qin5 quan4mian3 sheng1yin1 ,
qinqie4 , re4cheng2 , he2shan4 ;
wo3men5 xi3huan5 ting1 zhe4 sheng1yin1 ,
an1jing4 liu2xin1 qing1 ting1 ;
xi3huan5 you3 sheng1yin1 huan2rao3 wo3 ,
bu4 ai4 si4 zhou1 ji4jing4 .
3
shi4jian1 huan2:hai2 you3 yi1 zhong4:3 sheng1yin1 ,
wen1rou2 ke3ai4 zhi1 sheng1 ,
mei3dang1 wo3men5 du2zi4 an1jing4 ,
zui4 neng2 qing1chu5 ling2ting1 ;
shi4 tian1shang4 fu4 shen2 shuo1hua4 sheng1 ,
tian2 jing4 , wei1xiao3 , shen2 sheng4 ,
shi2ke4 xi4 yu3 zai4 wo3 xin1zhong1 ,
fu4 shen2 tong2 zai4 ming2zheng4 .
4
sui1ran2 na4xie1 er3long2 de5 ren2 ,
ren4he2 sheng1 bu4neng2 ting1 ,
zhi3yao4 ta1men5 xin1 er3 kai1qi3 ,
bi4 hui4 fa1xian4 na4 sheng1 ;
ta1men5 zhi1dao5 tian1fu4 en1 shen1 ,
xie4 ta1 wei1xiao3 sheng1yin1 ,
xie4 ta1 wei1 sheng1 zhi3yin3 zheng4lu4 ,
jiao4 ta1men5 xin1 huan1xin1 .