hai2tong2 xian4 zhen1cheng2
1
you3 ren2 xian4 cong1ming5 cai2 zhi4 ,
you3 ren2 xian4shang5 jin1qian2 ,
you3 ren2 xian4 feng1 gong1 wei3 ye4 ,
huo4 xian4 jian4kang1 li4qi5 ;
wo3men5 ye3 dang1 ba3 zhen1bao3
xian4 gei3 wan4 wang2 zhi1 wang2 ,
dan4 wo3 wu2 xue2wen5 , cai2 fu4 ,
na2 shen2me5 xian4 gei3 zhu3 ?
2
tong2 xian4shang5 ai4 zhu3 xin1yi4 ,
bing4 zhong1 xin1 zan4 song4 ta1 ,
bing4 jin4 xiao3 xiao3 de5 li4liang5 ,
nu3li4 zou3 sheng4jie2 lu4 ;
wo3men5 ba3 zhe4xie5 zhen1bao3
xian4 gei3 wan4 wang2 zhi1 wang2 ,
zui4 bei1wei1 de5 er2tong2 men5 ,
neng2 jiang1 zhen1bao3 xian4shang5 .
3
wo3men5 yuan4 zuo4 wei1xiao3 gong1 ,
mei3 tian1 qin2 fen4 bu4 dai4 ,
zai4 jia1 zai4 jiao4:xiao4 huo4 wan2shua3 ,
bu4 wang4 tao3 zhu3 xi3yue4 ,
zhe4 mei3de2 jiu4shi4 zhen1bao3 ,
xian4 gei3 wan4 wang2 zhi1 wang2 ,
wo3men5 hai2tong2 xian4 zhen1cheng2 ,
geng4:1 sheng4 jin1yin2 cai2bao3 .