zhu3 ye1su1 zhen1 qi2miao4
0
zhu3 ye1su1 zhen1 qi2miao4 ,
zhu3 ye1su1 zhen1 qi2miao4 ,
zhu3 ye1su1 wo3 jiu4zhu3 zhen1 qi2miao4 !
yan3 ceng2 jian4 , er3 ceng2 ting1 ,
qing1chu5 zai4 sheng4jing1 ji4 ming2 ,
zhu3 ye1su1 wo3 jiu4zhu3 zhen1 qi2miao4 !