wo3 zhen1 huan1le4
1
wo3 zhen1 huan1le4 , yin1wei5 tian1shang4 fu4 shen2
zai4 sheng4jing1 zhong1:4 shuo1ming2 ta1 ai4 shi4ren2 ;
sheng4jing1 zhong1:4 suo3 zai3:3:4:4 qi2miao4 shi4 shen4 duo1 ,
zui4 bao3gui4 de5 jiu4shi4 ye1su1 ai4 wo3 .
2
wo3 sui1 yuan3xing2 liu2dang4 ba3 zhu3 yi2 wang4 ,
zhu3 reng2 kan4gu4 bu4lun4 wo3 zai4 he2 fang1 ;
hui2dao4 zhu3 ci2ai4 huai2 zhong1:4 zui4 wen3tuo3 ,
yin1 wo3 xiang3qi3 ye1su1 shi2zai4:4:- ai4 wo3 .
3
dang1 wo3 jiang1lai2 chao2jian4 rong2yao4 jun1wang2 ,
na4shi2 wo3 bi4 xuan3 zhe4 shi1ge1 gao1chang4 ;
zhe4 shi4 wo3 yong3yuan3 yao4 chang4 de5 shi1ge1 :
" he2deng3 qi2miao4 , zhu3 ye1su1 jing4 ai4 wo3 . "
0
wo3 zhen1 huan1le4 ,
yin1 ye1su1 ai4 wo3 ,
ye1su1 ai4 wo3 ,
ye1su1 ai4 wo3 ,
wo3 zhen1 huan1le4 ,
yin1 ye1su1 ai4 wo3 ,
ye1su1 jing4ran2 ai4 wo3 .