chang4he4 san3:4 na4
1
chang4 " he2san4na4 ! he2san4na4 ! "
er2tong2 qi2 sheng1 ge1chang4 ,
zai4 hong2 wei3 mei3li4 dian4 zhong1:4 ,
sheng4 shi1 sheng1yin1 you1yang2 .
ye1su1 ceng2 zhu4fu2 ta1men5 ,
jin3 bao4 zai4 ta1 xiong1tang2 ,
hai2tong2 suo3 chang4 zan4mei3 shi1 ,
jian3dan1 yi4yi4 shen1 zhang333:chang22 .
2
ta1men5 zi4 gan3lan3 shan1lu4 ,
gen1sui2 huan1le4 qun2zhong4 ,
hui1dong4 sheng4li4 zong1shu4 zhi1 ,
gao1sheng1 ge1chang4 zan4 song4 .
shi4ren2 , tian1shi3 de5 zhu3zai3 ,
qian1bei1 qi2 luu2 ju1 shang4 ,
bing4 bu4 qing1shi4 xiao3er2 tong2 ,
jie1na4 ta1men5 huan1 chang4 .
3
" he2san4na4 gui1 zhi4gao1 shen2 ,
" wo3men5 reng2 chang4 ci3 ge1 ,
ji1du1 shi4 wo3men5 jiu4zhu3 ,
wo3 wang2 , tian1shang4 de5 zhu3 .
wo3men5 dang1 yong3yuan3 zan4 ta1 ,
yi3 xin1 yi3 xing2 yi3 sheng1 ,
zai4 zhu3 xi3le4 mian4 guang1 zhong1:4 ,
yong3yuan3 huan1xin1 bu4 ting2 .