ye1su1 zhen1bao3
1
dang1 zhu3 hui2lai2 ,
dang1 zhu3 hui2lai2
shou1ju4 ta1de5 zhen1bao3 ,
yi1qie4 zhen1bao3 ,
gui4zhong4 zhen1bao3 ,
ta1 xin1 suo3 xi3ai4 .
2
ta1 yao4 ji2he2 ,
ta1 yao4 ji2he2
ta1 guo2 li3 de5 zhen1bao3 ,
ming2liang4 zhen1bao3 ,
chun2jie2 zhen1bao3 ,
ta1 xin1 suo3 xi3ai4 .
3
xin4 zhu3 er2tong2 ,
ai4 zhu3 er2tong2 ,
jiu4shi4 zhu3 de5 zhen1bao3 ,
ta1de5 zhen1bao3 ,
gui4zhong4 zhen1bao3 ,
ta1 xin1 suo3 xi3ai4 .
0
hao3xiang4 chen2xing1 fa1:1:4 guang1hui1 ,
zhuang1shi4 zhu3 rong2yao4 guan1mian3 ,
zhen1bao3 duo2 mu4 zhen1 hui1 ,
xian3chu1 zhu3 rong2 .