qiu2 fu4 ci2fu2 ge1
0
ken3qiu2 tian1fu4 bao3you4 wo3 zhong4 ,
lin2 bie2 ci4 xia4 ni3 ping2an1 ;
zhen1li3 xin4nian4 chang2 cun2xin1 zhong1:4 ,
ci4 xin4 xiao1 you1 jie3 chou2 fan2 .
a4men2 .