san3:4 hui4 sheng4 ge1san4 hui4 sheng4 ge1
1
qin1ai4 jiu4zhu3 ,
ni3 ming2 wo3 zai4 song4yang2 ,
san3:4 hui4 sheng4 ge1 ,
wo3 zhong4 tong2xin1 qi2 chang4 ;
li3 zhong1 zhi1 qian2 ,
su4 li4 song4zan4 wo3 zhu3 ,
xin1zhong1 reng2 deng3hou4
zhu3 ping2an1 hua4yu3 .
2
gui1 jia1 tu2 zhong1:4 ,
qiu2 zhu3 shang3ci4 an1ning2 ,
yi1 tian1 lu4cheng2 ,
yi3 zhu3 wei4 shi3 wei4 zhong1 ;
wo3 xin1 wo3 kou3
ceng2 qiu2gao4 zhu3 sheng4 ming2 ,
ken3qiu2 zhu3 bao3shou3 ,
kou3 jie2 yu3 xin1 qing1 .
3
zhang333:chang22 ye4 man4 man4 ,
qiu2 zhu3 ci4 xia4 an1kang1 ,
qiu2 zhu3 fen1fu5
you1an4 zhuan3:4:4 wei4 liang4guang1 ;
qiu2 zhu3 bao3shou3 ,
mian3shou4 wei1 hai4 sun3shang1 ,
yin1 bai2zhou4 hei1ye4 ,
zai4 ni3 shi4 yi2yang4 .
4
qiu2 ci4 ping2an1 ,
du4 guo4:4:5 chen2 shi4 lu4cheng2 ,
chou2 zhong1:4 de5:2:dei3 wei4 ,
fen4dou4 kao4 zhu3 de2sheng4 ;
zhi2dao4 zhu3 shuo1
zhan4zheng1 yi3jing5 ting2zhi3 ,
qiu2 zhu3 hu1 zhao4 wo3 ,
jin4 yong3heng2 an1xi1 .