yuan4 zhu3 ci2fu2 bao3hu4 ni3
0
yuan4 zhu3 ci2fu2 bao3hu4 ni3 ,
yuan4 shang4 zhu3 ye1he2hua2 xiang4 ni3 yang3 lian3 ,
ci4 ni3 ping2an1 ,
ci4 ni3 ping2an1 .
yuan4 shang4 zhu3 shi3 ta1de5 lian3 guang1zhao4 ni3 ,
ci4 ni3 en1hui4 ,
yuan4 zhu3 ci4 ni3 en1hui4 .
yuan4 zhu3 ci4 en1hui4 ,
ci4 en1hui4 gei3 ni3 .
a4men2 .

ci4 ni3 ping2an1 ,
ci4 ni3 ping2an1 .
yuan4 shang4 zhu3 shi3 ta1de5 lian3 guang1zhao4 ni3 ,
ci4 ni3 en1hui4 ,
ci4 ni3 en1hui4 .