gan3xie4 shen2 Thank God
1
gan3xie4 shen2 , ci4 wo3 jiu4shu2 zhu3 ,
gan3xie4 shen2 , feng1fu4 yu4bei4 ,
gan3xie4 shen2 , guo4qu4 de5 tong2 zai4 ,
gan3xie4 shen2 , zhu3 chang2 yin1bi4 ,
gan3xie4 shen2 , ci4 wen1nuan3 chun1tian1 ,
gan3xie4 shen2 , xiao1suo3 qiu1jing3 ,
gan3xie4 shen2 , mo3 gan1 wo3 yan3lei4 ,
gan3xie4 shen2 , ci4 wo3 an1ning2 .
2
gan3xie4 shen2 , dao3gao4 meng2 ying1yun3 ,
gan3xie4 shen2 , wei4 meng2 chui2 ting1 ,
gan3xie4 shen2 , du4guo4 liao3:le5 feng1bao4 ,
gan3xie4 shen2 , feng1fu4 gong1ying4 ,
gan3xie4 shen2 , ci4 wo3 ku3 yu3 le4:4:4:yue4 ,
gan3xie4 shen2 , jue2wang4 de5:2:dei3 wei4 ,
gan3xie4 shen2 , wu2bi3 de5 ci2ai4 ,
gan3xie4 shen2 , wu2xian4 en1hui4 .
3
gan3xie4 shen2 , ci4 lu4pang5 mei2gui1 ,
gan3xie4 shen2 , mei2gui1 you3 ci4 ,
gan3xie4 shen2 , ci4 jia1ting2 wen1nuan3 ,
gan3xie4 shen2 , pan4wang4 fu2zhi3 ,
gan3xie4 shen2 , ci4 xi3le4 you1chou2 ,
gan3xie4 shen2 , shu3:zhu3 tian1 an1ning2 ,
gan3xie4 shen2 , ci4 ming2tian1 pan4wang4 ,
gan3xie4 shen2 , yong3yuan3 bu4 ting2 .