cheng2wei2 wo3 yi4xiang4 Be Thou My Vision
1
ken3qiu2 xin1zhong1 wang2 ,
cheng2wei2 wo3 yi4xiang4 ,
wan4shi2 wu2 suo3 mu4 ,
wei2 zhu3 shi4 xi1wang4 !
yuan4 ni3 ju1 shou3wei4 ,
ri4ye4 dao3 si1xiang3 ,
gong1zuo4 huo4 shui4jiao4 ,
ci2 rong2 zuo4 wo3 guang1 .
2
cheng2wei2 wo3 zhi4hui4 ,
cheng2wei2 wo3 zhen1yan2 ,
wo3 yuan4 chang2 gen1 ni3 ,
ni3 zuo4 wo3 liang2ban4 .
ni3 shi4 sheng4 tian1fu4 ,
wo3 de5:2:dei3 hou4si4 quan2 ,
ni3 zhu4 wo3 xin1 dian4 ,
wo3 yu3 ni3 jie2lian2 .
3 กก
bu4 gua4 yi4 fu4yu4 ,
bu4 xian4mu4 xu1rong2 ,
zhu3 shi4 wo3 ji1ye4 ,
yi1zhi2 dao4 yong3heng2 .
wei2you3 zhu3 ji1du1 ,
neng2 ju1 wo3 xin1zhong1 ,
ni3 shi4 tian1shang4 wang2 ,
sheng4 zhen1bao3 quan2neng2 .
4
tian1shang4 da4 jun1wang2 ,
hui1huang2 de5 tai4yang2 ,
wo3 ying2de2 sheng4zhang4 ,
tian1 le4:4:4:yue4 ke3 fen1xiang3 .
jing4yu4 sui1 wu2chang2 ,
dan4 qiu2 xin1zhong1 wang2 ,
zhang3guan3 wan4you3 zhe3 ,
yong3 zuo4 wo3 yi4xiang4 .