sheng4zai1 san1 yi1 ge1 Holy, Holy, Holy
1
sheng4zai1 !(3X)
quan2quan2 de5 shen2ming2 !
qing1chen2 wo3 zhong4 ge1sheng1 ,
chuan1 yun2 shang4da2 zhi4 zun1 ;

sheng4zai1 !(3X)
ci2bei1 yu3 quan2neng2 ,
rong2yao4 yu3 zan4mei3 ,
gui1 san1 yi1 miao4 shen1 .
2
sheng4zai1 !(3X)
zhong4 sheng4 dou1 chong2jing4 ,
fang4xia4 huang2jin1 guan1mian3 ,
huan2rao3 jing1 hai3 zhi1 bin1 ;

qian1wan4 tian1 jun1 kou4bai4 ,
tong2 sheng1 song4 zhu3 ming2 ,
xi1 zai4 er2 jin1 zai4 ,
yong3 zai4 wan4 chun1 .
3
sheng4zai1 !(3X)
hei1an4 bi4 sheng4ming2 !
zui4ren2 bu4neng2 yang3shi4
zhuang1yan2 guang3da4 miao4 shen1 ;

wei2du2 zhu3 wei4 zhen1 yuan2 ,
wei2 zhu3 wei4 zhi4 zun1 .
quan2quan2 you4 quan2 ai4 ,
quan2 shan4 quan2neng2 shen2 .
4
sheng4zai1 !(3X)
quan2quan2 de5 shen2ming2 !
hai3 tian1 yun2 shan1 chou2he4
wu2 zhong4 zan4mei3 ge1sheng1 ;

sheng4zai1 !(3X)
ci2bei1 yu3 quan2neng2 ,
rong2yao4 yu3 zan4mei3 ,
gui1 san1 yi1 miao4 shen1 .