tian1tang2 de5 jiu4zhu3 Heaven's Saviour
1
tian1tang2 you3 wei4 jiu4zhu3 jiao4 ye1su1 ,
sheng4zai1 quan2neng2 shen2 er2zi5 ,
xi1 zai4 jin1 zai4 yi3hou4 yong3 zai4 ,
mei3li4 you4 shan4liang2 ,
2
ye1su1 cong2 tian1tang2 dao4 zhe4 shi4jie4 lai2 ,
wo3 ba3 nin2 zai4 shi2zi4jia4 ding1 liao3:le5 ,
cong2 nin2 shi2quan2shi2mei3 shen1
liu2 guo4:4:5 nin2 bao3 xue4 .
0
xie4xie5 nin2 gei3 wo3de5 ai4 ,
jin1sheng1 qing3 rang4 wo3 bu4 wang4 huai2 ,
xie4xie5 nin2 gei3 wo3 dai4ling3 ,
bang1 wo3 du4 zhe5 zhe4ge5 shi2dai4 .
3
sui1ran2 duo1shao5 ci4 wo3 wang4 nin2 ,
    duo1shao5 ci4 fan4zui4 ,
nin2 ye3 rang4 wo3 xiang1xin4 nin2 she4mian3 wo3de5 zui4 ,
sui1ran2 duo1shao5 ci4 wo3 zou3 wo3 zi4ji3 xuan3 de5 lu4 ,
nin2 zong3shi4 huan1ying2 wo3
4
shen2 shen2 xie4xie5 nin2 6-6-678-
xie4xie5 xie4xie5 xie4xie5 nin2 5-5-5-5-567-
shen2 shen2 xie4xie5 nin2 6-6-678-
xie4xie5 xie4xie5 xie4xie5 nin2 5-5-5-5-565-