zhu3 de5 ai4 Farewell Song
1
yuan4 zhu3 de5 ai4 yu3 ni3 tong2 zai4 ,
wu2lun4 ni3 zai4 he2 fang1 ,
yuan4 ta1 zhu4fu2 ni3de5 xin1ling2 an1kang1 ,
zhu3 de5 ai4 ru2 liu2shui3 cong2cong2 ,
yuan4 ni3 fen1xiang3 ta1de5 ai4 ,
zai4 na4 man4man4 de5 hei1ye4 jian4 zhu3 guang1 .
zhu3 de5 ai4 ru2 liu2shui3 cong2cong2 ,
yuan4 ni3 fen1xiang3 ta1de5 ai4 ,
yi3 ni3 ai4 , huan2:hai2 ta1 ai4 , yong3 xiang1ai4 .
2
yu3 zhu3 tong2 zai4 xin1ling2 qing1sheng5 ,
geng4:1 zhi1 zhu3 ai4 wu2liang4 ,
zhu3 de5 ai4 ru2 huo2shui3 gan1lin2 chong1man3 ni3 .
yuan4 ni3 tian1tian1 gen1sui2 shang4di4 ,
ding4 yao4 jin4xin1 ai4 jiu4zhu3 ,
yang3wang4 ge4ge4ta1 shan1 shang4 zhu3 rong2guang1 .
yuan4 ni3 tian1tian1 gen1sui2 shang4di4 ,
ding4 yao4 jin4xin1 ai4 jiu4zhu3 ,
ai4mu4 ta1 , gen1sui2 ta1 , yong3 shu3:zhu3 ta1 .