053 qi2miao4 jiu4zhu3 ge1 WHAT A WONDERFUL SAVIOUR
1
ji1du1 wan2cheng2 shu2 zui4 qi2 gong1 ,
he2deng3 qi2miao4 de5 jiu4zhu3 !
wo3 zui4 qing1 chang2 , ta1 en1 wu2qiong2 ,
he2deng3 qi2miao4 de5 jiu4zhu3 !
0
he2deng3 qi2miao4 de5 jiu4zhu3 !
shi4 ye1su1 , zhu3 ye1su1 !
he2deng3 qi2miao4 de5 jiu4zhu3 !
shi4 ye1su1 wo3 zhu3 !
2
wo3 zan4mei3 ta1 , yin1 ta1 liu2xue4 ,
he2deng3 qi2miao4 de5 jiu4zhu3 !
wo3 ling2 jie4 ta1 yu3 shen2 he2qia4 ,
he2deng3 qi2miao4 de5 jiu4zhu3 !
3
ta1 chu2 wo3 zui4 , xi3jing4 wo3 xin1 ,
he2deng3 qi2miao4 de5 jiu4zhu3 !
jin1 zai4 wo3 xin1 ta1 zhang3 quan2bing3 ,
he2deng3 qi2miao4 de5 jiu4zhu3 !
4
ta1 tian1tian1 zhu4 zai4 wo3 xin1li5 ,
he2deng3 qi2miao4 de5 jiu4zhu3 !
shi3 wo3 zhong1xin1 shun4fu2 dao4di3 ,
he2deng3 qi2miao4 de5 jiu4zhu3 !
1
Christ has for sin atonement made -
What a wonderful Savior!
We are redeemed, the price is paid -
What a wonderful Savior!
0
What a wonderful Savior is Jesus, my Jesus!
What a wonderful Savior is Jesus, my Lord!
2
I praise Him for the cleansing blood -
What a wonderful Savior!
That reconciled my soul to God -
What a wonderful Savior!
3
He cleansed my heart from all its sin -
What a wonderful Savior!
And now He reigns and rules therein -
What a wonderful Savior!
4
He gives me overcoming pow'r -
What a wonderful Savior!
And triumph in each trying hour -
What a wonderful Savior!
-
First Line: Christ has for sin atonement made
Title: What a Wonderful Savior
Author: E. A. Hoffman (1891)
Meter: 8.7.8.7 with refrain
Language: English
Refrain First Line: What a wonderful Savior is Jesus,