zai4 shi2zi4jia4 ge1
1
ke3tan4 wo3 zhu3 sheng4 ti3 xue4 liu2 ,
wei4 wo3 shou4 si3 ai1tong4 ,
qing2yuan4 she3ming4 shu2 wo3 qian1 you2 ,
wo3 nai3 bei1wei1 wu2yong4 .
2
cheng2 zai1 ! jiu4zhu3 yin1 wo3 zui4 shen1 ,
bei4 ding1 ku3 jia4 she3shen1 ,
mo4da4 en1dian3 , mo4da4 lian2min3 ,
wu2qiong2wu2jin4 ai4xin1 .
3
zhen1 shen2 ai4 zi3 shou4 ren2 ling2ru3 ,
shen1 xuan2 zai4 shi2zi4jia4 ,
tai4yang2 yin3bi4 si4 bu4 ren3 du3 ,
di4zhen4 ru2tong2 jing1pa4 .
4
dang1 zhu3 bao3 jia4 xian3xian4 yu2 qian2 ,
shi3 wo3 can2kui4 xiu1chi3 ,
shen1 gan3 zhu3 en1 da4 ai4 wu2xian4 ,
shuang1 mu4 liu2lei4 bu4zhi3 .
5
wo3 sui1 lei4 xia4 ru2 yu3 yi4ban1 ,
zhu3 en1 bu4neng2 chou2 bao4 ,
wei2 jiang1 shen1xin1 quan2 xian4 zhu3 qian2 ,
yi4sheng1 zun1xing2 zhu3 dao4 .
0
zai4 wo3 zhu3 shi2zi4jia4 ,
wo3 yi3 jian4 zhu3 en1 guang1 ,
zui4 zhong4dan4 cong2 wo3 xin1 jie1 tuo1luo4 .
zai4 sheng4 jia4 wo3 yin1 xin4 ,
yan3 ming2liang4 , xin1 ping2 kang1 ,
dao4 ru2jin1 wo3 zhong1ri4 chang2 huan1le4 .
a4men2