sheng4 shi4 zhong1:4 jian4 zhu3 ge1
1
qian2cheng2 tong2 jing4bai4 ,
jiu4zhu3 miao4 wu2 xing2 ,
zhu3 zai4 sheng4 shi4 zhong1:4 ,
ai4 li4 he2 feng1ying2 !
rou4ti3 yu3 ling2hun2 ,
liang3 zhe3 jie1 zhan4 jing1 ,
dan4 reng2 gong1 jing4bai4 ,
huan1ying2 zhu3 jiang4lin2 .
2
ji4nian4 zhu3 ye1su1 ,
wei4 zui4 zuo4 xi1sheng1 ,
sheng1ming4 zhi1 sheng4 bing3 ,
ci3 jian4:4:1:1:1 ci4 zhong4ren2 !
dan4yuan4 wo3 ling2hun2 ,
yong3 kao4 zhu3 er2 sheng1 ,
yong3 jiang1 zhu3 ji1du1 ,
kan4:1 wei4 wu2shang4 zhen1 .
3
wan4 shan4 de5 yuan2tou2 ,
ye1su1 tian1shang4 shen2 ,
qiu2 yong4 zhu3 qing1 bo1 ,
xi3jing4 wo3 wu1 ling2 ;
zeng1jia1 wo3 xin4 ai4 ,
shi3 wo3 jian4 fen1ming2 ,
xi1wang4 yu3 ping2an1 ,
quan2 yin1 zhu3 jiang4lin2 .
4
wo3men5 yi3 yin3yue1
mu4 hou4 jian4 sheng4ming2 ,
dan4yuan4 xin1 suo3 mu4 ,
bu4jiu3 cheng2 wo3 fen4 ;
dan4yuan4 mu4 da4 kai1 ,
zhu3 mian4 neng2 kan4:1 qing1 ,
qing1chu5 de5 jian4 zhu3 ,
guang1rong2 qi2miao4 en1 .
a4men2