zhu3 ken3 jin4lai2 ge1
1
wo3 jin1 zhan4 zai4 ni3 xin1 men2kou3 ,
luu3ci4 yong4 shou3 ba3men2 lai2 kou4 ,
yao4 ru4 ni3 xin1 , an1 ni3 xin1huai2 ,
wo3 ken3 jin4lai2 , ni3 jie1 wo3 fou3:pi3 ?
2
duo1shi2 quan4 ni3 bu2yao4 pai2huai2 ,
yin1 ni3 mi2lu4 wo3 duo1 bei1ai1 ,
wo3 she3 sheng1ming4 jiu4 ni3 li2 zui4 ,
wo3 ken3 jin4lai2 , ni3 jie1 wo3 fou3:pi3 ?
3
wo3 yuan4 ci4 ni3 tian1shang4 fu2 fen4 ,
ci4 ni3 ping2an1 , ren2ai4 , ci2 en1 ;
pi2juan4 de5 ren2 wei4 zui4 bei1shang1 ,
wo3 ken3 jin4lai2 , ni3 jie1 wo3 fou3:pi3 ?
0
jing1ji2 guan1mian3 wo3 wei4 ni3 dai4 ,
zai4 ci3 deng3hou4 duo1shi2 ren3nai4 ;
pi2juan4 ren2 ba3 xin1 men2 chang3kai1 ,
wo3 ken3 jin4lai2 , ni3 jie1 wo3 fou3:pi3 ?
a4men2