zhu3 geng4:1 bao3gui4 ge1
1
ye1su1 shi4 wo3 qin1ai4 jiu4zhu3 ,
shi4 wo3 rong2yao4 bing4 zun1gui4 ;
wo3 bi4 quan2 xin1 quan2 yi4 ai4 ta1 ,
yi3kao4 ta1 feng1fu4 en1hui4 ;
wo3 ben3lai2 xiang4 mi2shi1 wang2 yang2 ,
liu2li2 quan1:juan1 wai4 you2 dang4 ;
shan4 mu4 ye1su1 lai2 xun2zhao3 wo3 ,
ling3 wo3 gui1hui2 ta1 shen1 pang2 .
2
zhu3 wei4 ying1hai2 sheng1 zai4 ma3cao2 ,
zai4 ke4xi1ma3ni2 liu2lei4 ,
ge4ge4ta1 shan1 zhu3liu2 bao3 xue4 ,
si3 zai4 shi2jia4 wei4 wo3 zui4 ,
you2 si3 fu4huo2 de2sheng4 mo2gui3 ,
yi3hou4 sheng1 shang4 gao1 tian1 ,
bu4jiu3 cheng2:sheng4 yun2 ying2jie1 sheng4tu2 ,
tian1 jia1 tong2 zhu4 le4:4:4:yue4 wu2bian1 .
3
ye1su1 ru2tong2 sha1lun2 mei2gui1 ,
bi3 bai3 he2222:huo2 hua1 geng4:1 jie2jing4 ;
ye1su1 shi4 wo3 sheng1ming4 liang2shi5 ,
you4 shi4 ming2liang4 de5 chen2xing1 ;
ye1su1 shi4 wo3 yong3yuan3 chan3ye4 ,
shi4 wo3 ping2an1 hong2 fu2 ;
wo3 you3 ye1su1 huan2:hai2 pa4 shen2me5 ? you3 ta1 wo3 man3xin1 zhi1zu2 .
0
ye1su1 , ye1su1 ,
bi3 yi1qie4 geng4:1 bao3gui4 ! ye1su1 , ye1su1 ,
nai3 wo3 quan2 xin1 suo3 gui1 !
wu2lun4 zhu3 ling3 wo3 zhao3 wang4:3 he2chu5 ,
huo4 fu2 huo4 huo4 yong3 sui2 ;
deng3dao4 wo3 lu4cheng2 zou3 wan2bi4 ,
zai4 tian1 yu3 wo3 zhu3 xiang1hui4 .
a4men2