wo3 shu3:zhu3 ye1su1 ge1
1
wo3 nai3 shu3:zhu3 ye1su1 ,
wo3 ting1wen2 zhu3 sheng1 ,
zhu3 en1ai4 chong1man3 wo3 xin1 ;
jin1 qiu2 ci4 xin4xin1 ,
kao4 lai4 zhu3 bang3bi4 ,
chang2 yu3 zhu3 xiang1jin4 xiang1qin1 .
2
jin1 gui1 zhu3 wei4 sheng4 ,
zhuan1 wei4 zhu3 suo3 yong4 ,
mei3 ri4 meng2 xin1 ci4 tian1 en1 ;
xin4 wang4 ai4 ri4 zeng1 ,
kou3 bu2zhu4 cheng1song4 ,
an4 zhu3 zhi3yi4 du4 yi4sheng1 .
3
en1 zuo4 qian2 qi2dao3 ,
yu3 wo3 zhu3 qin1jin4 ,
si4 liang2you3 qin1mi4 xiang1jiao1 ;
xin1 xi3le4 nan2 yan2 ,
zhen1 de5:2:dei3 fu2 wu2jin4 ,
zhu3 en1 tian2mei3 wu2xian4 hao4:3 .
4
he2qi2 shen1 zhu3 ai4 !
wo3 wu2fa3 ce4du4:duo2 ,
zhi2dao4 yu3 zhu3 mian4dui4mian4 ;
he2deng3 da4 xi3le4 !
wo3 nan2yi3 shu4shuo1 ,
zhi2dao4 an1xi1 zhu3 huai2 jian4:4:1:1:1 .
0
geng4:1 qin1jin4 zhu3 ,
qin1jin4 wo3 en1 zhu3 ,
lai2dao4 zhu3 shou4 si3 sheng4 jia4 !
geng4:1 qin1jin4 , jin4 zhu3 ,
qin1jin4 wo3 en1 zhu3 ,
dao4 zhu3liu2 xue4 bao3 jia4 xia4 !
a4men2