yi1xin1 kao4 lai4 ge1
1
fan2 wo3 yi2huo4 , quan2 jiao1 ye1su1 ,
yin1 wo3 ceng2 wen2 zhu3 ying1xu3 ,
shuo1 " ni3 yong3 bu4 bao4kui4 meng2xiu1 ",
wo3 jin1 xin4 kao4 ci3 yan2yu3 .
2
fan2 wo3 zui4e4 , quan2 jiao1 ye1su1 ,
zhu3 xue4 xi3jing4 quan2 wu2xia2 ,
wo3 yin1 kao4 ta1 , de5:2:dei3 cheng2 sheng4jie2 ,
zhu3 bi4 jie1 wo3 dao4 fu4 jia1 .
3
fan2 wo3 wei4ju4 , quan2 jiao1 ye1su1 ,
wo3 ling2 pi2fa2 de5:2:dei3 yi3kao4 ;
wo3 sui1 jing1guo4 hei1an4 lu4cheng2 ,
you3 zhu3 tong2 zai4 meng2 guang1zhao4 .
4
fan2 wo3 kuai4le4 , quan2 jiao1 ye1su1 ,
zhi3:1 yin1 wan4 fu2 zai4 zhu3 nei4 ,
shi4jie4 wan4you3 jie1 shu3:zhu3 jiu4zhu3 ,
fan2 wo3 suo3 xu1 zhu3 yu4bei4 .
5
wo3 jiang1 zi4ji3 quan2 jiao1 ye1su1 ,
shen1ti3 ling2hun2 qiu2 bao3quan2 ,
fan2 wo3 suo3you3 , fan2 wo3 suo3 wang4 ,
quan2 jiao1 wo3 zhu3 dao4 yong3yuan3 .
0
wo3 jin1 kao4 lai4 , yi1xin1 kao4 lai4 ,
wo3 wei2 kao4 lai4 zhu3 ying1xu3 .
wo3 jin1 kao4 lai4 , yi1xin1 kao4 lai4 ,
wo3 wei2 kao4 lai4 zhu3 ying1xu3 .
a4men2