ye1su1 zhu4 wo3 xin1 ge1
1
wo3 sheng1ming4 you3 he2deng3
qi2yi4 de5 da4 gai3bian4 !
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 ;
wo3 jiu3 mu4 de5 liang4guang1
zhao4yao4 wo3 ling2 li3mian4 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 .
2
wo3 bu4zai4 ru4 mi2tu2 ,
yuan4 yu3 zhu3 chang2 qin1jin4 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 ;
wo3de5 zui4 sui1 zhong4duo1 ,
zhu3 bao3 xue4 yi3 xi3jing4 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 .
3
wo3 jin1 you3 da4 pan4wang4 ,
you4 que4shi2 , you4 wen3gu4 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 ;
wu2 yi2 yun2 yu3 qi1 wu4
lai2 zhe1bi4 wo3 dao4lu4 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 .
4
sui1 jing1guo4 si3 yin1 gu3 ,
yi4 you3 guang1 lai2 zhao4 wo3 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 ;
wo3 yin1 xin4 neng2 wang4jian4
na4 mei3li4 de5 cheng2 kuo4 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 .
0
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 ,
xi3le4 chao2 yi4 wo3 hun2 ,
ru2 hai3 tao1 zhi1 gun3 gun3 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 .
a4men2