mei3miao4 sheng1yin1 ge1
1
wo3 xin1li5 you3 mei3miao4 kuai4le4 yin1 ,
shi4 zhu3 wen1he2 xi4 yu3 sheng1 ,
an1xin1 bu4 pa4 , zhu3 bi4ding4 yin3ling3 ,
jing1guo4 sheng1ming4 quan2 lu4cheng2 .
2
zui4e4 sao1rao3 shi3 wo3 xin1 xian2 duan4 ,
qu1:1:3 bu4 he2xie2 he2 tong4xin1 ,
xing4 de5:2:dei3 ye1su1 diao4:4:tiao2 yin1 xu4 duan4 xian2 ,
zai4 fa1:1:4 you1yang2 mei3miao4 yin1 .
3
zhu3 ci4 hou4en1 she4 mei3hao3 yan2xi2 ,
zai4 zhu3 yin1 xia4 de5:2:dei3 an1xi1 ,
zhan1wang4 xiao4rong2 wo3 man3xin1 huan1xi3 ,
wo3 ya1 yao4 ge1chang4 le4:4:4:yue4 wu2bi3 .
0
ye1su1 , ye1su1 , ye1su1 !
zhi4bao3 gui4 zun1 ming2 ,
nai3 wo3 xin1 suo3 ke3mu4 ,
ling3 wo3 kuai4le4 wang3qian2 xing2 .
a4men2