wo3 yuan4 xiang4 zhu3 ge1
1
zhu3 , wo3 yuan4 xiang4 ni3 ,
rong2yao4 de5 jiu4zhu3 !
zhe4 shi4 wo3 suo3 qiu2 ,
shi4 wo3 suo3 mu4 ;
wo3 gan1yuan4 she3qi4
yi1qie4 de5 xu1fu2 ,
zhi3yao4 neng2 pi1 dai4
wo3 zhu3 ji1du1 .
2
zhu3 , wo3 yuan4 xiang4 ni3 ,
wo3 ken3qie4 qi2qiu2 ,
sheng4jie2 you4 qian1bei1 ,
gen1sui2 ni3 xing2 ;
yuan4 jiang1 wo3 zi4ji3
he2222:huo2 yi1qie4 suo3you3 ,
wan2quan2 xian4 gei3 ni3 ,
yong3yuan3 xiang1qin1 .
3
zhu3 , wo3 yuan4 xiang4 ni3 ,
qiu2 ci4 xia4 sheng4ling2 ,
jiang1 ni3de5 ci2ai4
chong1man3 wo3 xin1 ;
wo3 yuan4 zuo4zhu3 dian4 ,
qiu2 ni3 lai2 ju1zhu4 ,
shi3 wo3de5 sheng1ming4
yu3 ni3 xiang1 yin4 .
0
zhu3 , wo3 yuan4 xiang4 ni3 !
wo3 yuan4 xiang4 ni3 !
rong2yao4 de5 jiu4zhu3 ,
jie2jing4 xiang4 ni3 ;
yuan4 xiang4 ni3 gan1tian2 ,
yuan4 xiang4 ni3 wan2quan2 ,
jiang1 ni3de5 rong2 xing2
shen1 yin4 xin1li5 .
a4men2