qiu2 ci4 zhi4hui4 ge1
1
ci2fu2 shang4 zhu3 rong2yao4 zhen1 shen2 ,
da4 neng2 ci4yu3 zhong4 zi3min2 .
pu3 shi4 jiao4hui4 gen4gu3 chang2cun2 ,
gen1 shen1 ye4 mao4 hua1 chang2 xin1 .
qiu2 ci4 zhi4hui4 , shi3 wo3 gang1qiang2 ,
ren4he2 shi2ke4 xin1 jian1ding4 ,
ren4he2 shi2ke4 xin1 jian1ding4 .
2
ken3qiu2 yi1zhi4 kuang2wang4 wan2 ji2 ,
ke4fu2 jiao1ao4 bian4 wen1liang2 .
qu4 chu2 tan1yu4 yi4le4 si1 xin1 ,
pin2fa2 ling2xing4 de5:2:dei3 wei4yang3 .
qiu2 ci4 zhi4hui4 , shi3 wo3 gang1qiang2 ,
tian1 cheng2 jing4 zou3 bu4 mi2 hang2 ,
tian1 cheng2 jing4 zou3 bu4 mi2 hang2 .
3
ling3 wo3 pan1deng2 chong2gao1 jing4jie4 ,
sheng1huo2 jie2zhi4 wu4 she1 qiu2 .
pi1 dai4 ji1du1 , zun1 zhu3 sheng4 fan4 ,
shi3 ren2 meng2 en1 de5:2:dei3 zi4you2 .
qiu2 ci4 zhi4hui4 , shi3 wo3 gang1qiang2 ,
shen2ren2 tong2 jian4 wu2 qian1 you2 ,
shen2ren2 tong2 jian4 wu2 qian1 you2 .
4
tong4hui3 cong2qian2 qu1fu2 zui4 quan2 ,
bei1wei1 ruan3ruo4 , nan2 jie3tuo1 .
yang3wang4 ci2 rong2 , xun2qiu2 jiu4en1 ,
qian1gong1 lai2dao4 zhu3 bao3zuo4 .
qiu2 ci4 zhi4hui4 , shi3 wo3 gang1qiang2 ,
qian2cheng2 shi4 zhu3 yong3 xi3le4 ,
qian2cheng2 shi4 zhu3 yong3 xi3le4 .
a4men2