li4 yuan4 ge1
1
jiu4shi4 zhe4yang4 , wei4 zhu3 de5 ren2 ,
zhu3 shi4 liang2you3 ai4 wo3 ji2 shen1 ,
wo3 jin1 li4 yuan4 xiang4 zhu3 xian4 shen1 ,
wo3 zhu3 ye1su1 , wo3 lai2 .
2
qing1 chun1 sui4yue4 , sheng1ming4 zhi1 chen2 ,
wo3 chen4 nian2qing1 bu4 wu4 cun4 yin1 ,
bu4 liu2 hao2 mo4 , feng4xian4 quan2 sheng1 ,
wo3 zhu3 ye1su1 , wo3 lai2 .
3
wo3 jin1 ju1zhu4 guang1ming2 zhi1 zhong1:4 ,
yao4 wei4 zheng4 yi4 jin4li4 zuo4 gong1 ,
fu2shi4 wo3 zhu3 , jin4 cui4 ju1gong1 ,
wo3 zhu3 ye1su1 , wo3 lai2 .
4
wo3 zheng4 nian2 qing1 , qiang2zhuang4 zi4you2 ,
zheng4dang1 mian3li4 nu3li4 jin4xiu1 ,
yao4 wei4 wo3 zhu3 zhen1li3 fen4dou4 ,
wo3 zhu3 ye1su1 , wo3 lai2 .
a4men2