en1 guang1 ge1
1
zhu3 ji4 ci4 en1
guang1zhao4 liang4 wo3 zhong1xin1 ,
wo3 ye3 ying1dang1 fa1guang1 ,
zhao4 wo3 zi4 jia1 ren2 .
yin1 zhi1 zui4e4 tong4ku3 ,
wo3 yuan4 fa1guang1 ,
ge4 zhao4 zi4ji3 di4fang5 ,
ben3 shi4 ying1dang1 .
2
ye1su1 wang4 wo3
guang1hui1 huang2 zhao4 yi1 xiang1 ,
ruo4 wo3 guang1 bu4 ming2liang4 ,
he2 yan2 dui4 zhu3 guang1 ?
zhu3 cong2 tian1shang4 chui2 gu4 ,
yuan4 wo3 fa1guang1 ,
ge4 zhao4 zi4ji3 di4fang5 ,
ben3 shi4 ying1dang1 .
3
ye1su1 wang4 wo3
guang1zhao4 zai4 zhong4ren2 qian2
you2ru2 guang1ming2 yin2 zhu2 ,
zhao4 zai4 hei1ye4 jian4:4:1:1:1 .
shi4jian1 sui1 you3 hei1an4 ,
wo3 yuan4 fa1guang1 ,
ge4 zhao4 zi4ji3 di4fang5 ,
ben3 shi4 ying1dang1 .
a4men2