sheng1huo2 ru2 guang1 ge1
1
qiu2 fu4 shi3 wo3 sheng1huo2 ru2 guang1 ,
zai4 ci3 shi4shang5 hui1huang2 ;
xiao3xin1 huo3yan4 , zhao4yao4 ming2liang4 ,
wu2lun4 wo3 dao4 he2 fang1 .
2
qiu2 fu4 shi3 wo3 sheng1huo2 ru2 hua1 ,
shi3 ren2 kuai4le4 zeng1jia1 ;
bu4 xian2 zi4ji3 yuan2 ting2 xia2xiao3 ,
yuan4yi4 nu3li4 kai1hua1 .
3
qiu2 fu4 shi3 wo3 sheng1huo2 ru2 ge1 ,
an1wei4 chou2ku3 de5 ren2 ;
bang1zhu5 bie2ren2 neng2gou4 gang1qiang2 ,
ge1 zhe3 neng2gou4 huan1xin1 .
4
qiu2 fu4 shi3 wo3 sheng1huo2 ru2 zhang4 ,
ruo4 zhe3 neng2gou4 yi1 ping2 ;
fan2 wo3 suo3you3 jian4kang1 li4liang5 ,
shan4 neng2 fu2shi4 you3 lin2 .
5
qiu2 fu4 shi3 wo3 sheng1huo2 ru2 shi1 ,
wen1rou2 zan4mei3 de5 shi1 ;
ye3 shi4 yi1 shou3 xin4yang3 de5 shi1 ,
yong3 jian4 fu4 gong1 shen2qi2 .
a4men2