欢乐huan1le4 婚姻hun1yin1 ge1
1
新郎xin1lang2 新妇xin1fu4 , 今日jin1ri4 cheng2 hun1 ,
tong2 xuan1 hai3 shi4 , gong4 zheng4 shan1 meng2 ,
会众hui4zhong4 欢乐huan1le4 , ou1 歌颂ge1song4 zhu3 ,
lai4 zhu3 zheng4 hun1 , 配合pei4he2 you3 ping2 .
2
zhu3 ming4 er4 ren2 he2:ge3 wei4 一体yi1ti3 ,
终身zhong1shen1 xie2 lao3 , de5:di4 jiu3 tian1 zhang333:chang22 ,
疾病ji2bing4 xiang1 fu2 , 患难huan4nan4 相助xiang1zhu4 ,
痛苦tong4ku3 tong2 shou4 , 安乐an1le4 tong2 xiang3 .
3
lai4 zhu3 祝福zhu4fu2 , 婚姻hun1yin1 cheng2 sheng4 ,
快乐kuai4le4 qi2 mei2 , tong2 shou3 jie2 qing1 ,
shen2 xie2 xin4 yue1 , 美满mei3man3 家庭jia1ting2 ,
you3 zhu3 tong2 zai4 , 喜乐xi3le4 chong1 ying2 .
阿们a4men2